Polityka prywatności

 

 1. Co to są dane osobowe i kto jest ich administratorem, najważniejsze definicje
  1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu Sonica.pl jest SONICA z siedzibą pod adresem Niemodlińska 47, 45-710 Opole.
  2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.sonica.pl zwany w dalszej części Sklepem.
  3. Pod pojęciem danych osobowych rozumiemy wszystkie informacje o osobie fizycznej, które pozwalają ją zidentyfikować (rozpatrywane razem jak i osobno).
  4. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne aby taką umowę można było zawrzeć.
  5. RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Przez użytkownika rozumieć należy każdą osobę fizyczną, która odwiedza Sklep lub w jakikolwiek inny sposób korzysta z oferowanych przez Sklep usług.
  7. Celem utworzenia i obsługi konta, zakładający je użytkownik proszony jest wyłącznie o dane niezbędne do przeprowadzenie tego procesu. Aby ułatwić procesy związane z realizacją usług użytkownik może podać dodatkowe dane osobowe, czym automatycznie wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
  8. SONICA jako administrator danych osobowych ze należytą pieczołowitością i starannością dobiera środki techniczne, których zadaniem jest zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenie przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  9. Możliwym jest przeglądanie oferty Sklepu bez konieczności rejestracji i podawanie danych osobowych.
 2. Po co przetwarzamy dane osobowe ?
  1. Dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie celem:
  2. Realizacji umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Sklepu.
  3. Obowiązków nakładanych przez RODO.
  4. Prowadzenie analizy aktywności Użytkowników oraz ich preferencji, celem poprawy jakości świadczonych im usług oraz marketingu produktów i usług oferowanych przez Sklep.
  5. Dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń.
  6. Aktywność Użytkowników podczas interakcji ze Sklepem może być rejestrowane w zapisach systemowych serwerów usług, z których Sklep korzysta. Informacje te gromadzone są i przetwarzane przez Administratora danych tylko i wyłącznie w celach technicznych.
 3. Jak długo przetwarzamy dane osobowe ?
  1. Dane osobowe przetwarzane są co najmniej na czas świadczenia usługi oraz realizacji zamówienia.
  2. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej na te procesy zgody.
  3. Czas przetwarzania danych może ulec przedłużeniu, w przypadku gdy są one niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń i tylko w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  4. Po zakończeniu okresu przetwarzania dane osobowe są bezpowrotnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Odbiorcy danych osobowych.
  1. SONICA ujawnia dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi współpraca jest niezbędna celem realizacji usług. Są to: banki, operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, dostawcy usług internetowych, dostawcy i kurierzy.
  2. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom, organizacjom lub państwom.
 5. Pliki cookies – są to pliki przechowywane po stronie urządzenia użytkownika Sklepu. Sonica.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:
  1. Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika sklepu na czas trwania sesji tego urządzenia (w czasie gdy jest on zalogowany do serwisu) lub na czas obsługi koszyka zakupowego. Po zakończeniu sesji pliki tego typu są trwale usuwane z pamięci urządzenia.
  2. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzaniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Usunięcie plików tego typu realizowane jest z poziomu przeglądarki internetowej.
  3. Sonica.pl wykorzystuje pliki własne jak i pliki cookie podmiotów zewnętrznych celem gromadzenie statystyk w formie zagregowanej oraz indywidualnej.
  4. Pliki cookies są wykorzystywane do:
   1. Konfiguracji serwisu w zakresie: dostosowanie sposoby wyświetlania treści do preferencji użytkownika oraz wymagań jego urządzenia, zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika.
   2. Utrzymania sesji użytkownika w celu: umożliwienia korzystania z serwisu w pełnym zakresie bez konieczności wielokrotnego logowania, weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki.
   3. Realizacji procesów niezbędnych dla poprawnego działania wszystkich funkcjonalności serwisu.
   4. Tworzenia analiz oraz anonimowych statystyk.
   5. Zagwarantowania bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
  5. Brak zgody na wykorzystywanie cookies – każdy użytkownik serwisu może samodzielnie i w każdym momencie zablokować pliki cookies serwisu Sonica.pl poprzez odpowiednią konfigurację swojego urządzenia. W przypadku takim, należy jednak liczyć się z możliwością ograniczenia funkcjonalności Sklepu, łącznie z uniemożliwieniem realizacji procesu zakupu.